Mua gói
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • 1 số view bị hủy hoàn tiền, Hãy kiểm tra và " bật nhúng video" và "công khai quốc gia" sau đó order lại.

  • Sau khi hoàn thành, view sẽ được update sau vài giờ để hiển thị trên youtube. ( bắt buộc công khai quốc gia ).

  • Từ chối bảo hành các đơn bị tụt view gốc hoặc mua view bên server không bảo hành.

  • Tùy vào mỗi server có tốc độ lên khác nhau. Không được 1 bài mua cùng lúc nhiều server , mua view nơi khác trong khi chạy. Xin cảm ơn.

Chú ý: 1 số video bị hủy mọi người check và " bật nhúng video" test dạng embed thay https://www.youtube.com/embed/user nếu không hiện tức là video chưa bật