Mua gói
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Cần điền link công khai: https://www.instagram.com/.../live/...
  • Mắt sẽ lên sau 2-5 phút, Gói tắt livestream kết thúc không hỗ trợ hoàn tiền.