Mua gói
Các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile/video/123
Các bạn dùng link profile như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:

bài đó chỉ tồn tại 1 cmt. Nếu bạn cmt 2 lần hệ thống sẽ không nhận điện được nội dung nào để thả tim.