Mua gói
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Chỉ mua tại 1 website, và không được mua liên tiếp khi đơn cũ chưa xong, nếu sử dụng tăng nhiều chỗ khác nhau, tất cả số lượng tăng sẽ tính về phía chúng tôi.

  • Không được đổi user trong quá trình chạy, không hỗ trợ hủy gói, ngừng gói.

  • Sub có tụt và tụt khi chạy, 1 số Kênh tụt sub gốc chúng tôi không hỗ trợ.

  • Chúng tôi không hoàn tiền cho gói đã mua. Xin cảm ơn