Mua gói
Vd: https://www.facebook.com/reel/765194875309891
Độ dài video từ 6 giây
- Đọc kĩ lưu ý trước khi mua
Video hướng dẫn
Lưu ý:

Độ dài video từ 6 giây.