Mua gói
Đây là sub trang cá nhân, nick có sẵn 2 sub trở lên mới mua nhé. và speed có tụt nhẹ theo time
(Nếu server sub quá tải thì chọn gói cao hơn)
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Tuyệt đối không cài cùng lúc nhiều nơi hoặc nhiều server, thiếu sub do mua trùng không xử lí.

  • Server 1+6 là Sub beta, beta thì không tụt, nhưng theo thời gian không rõ facebook có quét tụt hết không thì khó nói. Tốc độ của beta thường rất nhanh và chạy sub số lượng lớn. ( beta không hủy gói)

  •  Server 4+7 là Via việt.

  • Sub Page profile : Dạng page mới mua sẽ dễ bị tụt kbh, "có thể tham khảo sub cá nhân VIP v4+7"

  • Bảo hành: Tụt lúc nào báo bảo hành lúc đó. Hệ thống tính dựa theo số lượng tài nguyên tụt. KBH cho đơn đã mua sv KBH và số Sub gốc >100k vì có thể tụt gốc.