Mua gói
Với một số bài viết có dạng bài chia sẻ của một bài viết khác, hãy chọn tuỳ chọn này để hệ thống lấy đúng bài viết cần tăng tương tác
- Đọc kĩ lưu ý trước khi mua
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • dịch vụ có thể bị trùng bình luận, tỉ lệ tùy mỗi server.

Sự khác nhau

  • Server 3: có thể nhanh, nhưng có lúc rất chậm, chỉ nên mua số lượng bé, done mua tiếp, vì gói k hoàn.

  • Server 5: lên rất nhanh, có thể mua cho video.( livestream có thể không chạy) ( reply cmt)  điền định dạng uipost_uidcmt và chọn sv5

  • Server 8: bình luận có dấu tích xanh tên VIỆT NAM, không bảo hành nếu bị xóa bình luận hay bị mất tích xanh.